Rumænien er et af Europas fattigste lande, og derfor arbejder man blandt fattige familier i Rumænien, med støtte og hjælp. Bl.a. støttes skolebørn til skolegang og vi hjælper med uddannelse og materialer. Samtidig arbejdes der med generelt at bekæmpe fattigdom og missions arbejdet indbefatter også kirkeplantningsprojekter.

http://www.helpromania.minisite.dk/