Strandvejskirken er en kristen kirke og har den samme grundlæggende tro som alle andre kristne kirker (Du kan finde trosbekendelserne her).
Vi tror på Gud, og vi tror på, at Han er den treenige Gud, der er beskrevet i Bibelen som Fader, Søn og Helligånd.
Vi tror på, at Gud Fader er den Almægtige, som er ophavskraften til alle ting, og som vi er sat til at leve sammen med, men at mennesket kom bort fra det evige liv hos Gud på grund af sin ulydighed.
Vi tror på, at Jesus Kristus, er Guds Søn, vor Herre, som kom til jorden for at give sit liv for os på korset for ved sin død og opstandelse at frelse os tilbage til det evige liv sammen med Gud, og at vi modtager denne gave ved tro på Jesus Kristus.
Vi tror på, at Helligånden er Guds Ånd, som opretholder alt liv, som har inspireret de mennesker, der skrev Bibelen, og som skænker os troens gave.

Vi ønsker at være en kirke præget af en “accept-kultur”, en “kom-som-du-er-kultur”, fordi vi tror på, at Gud i sin søn Jesus Kristus i sin nåde har accepteret os som vi er.
Samtidig ønsker vi også at være en kirke præget af en vækst-kultur, hvor vi opmuntrer hinanden til sammen at søge Gud om forvandling i vore liv.