Når man i Danmark vælger en frikirke som sin kirkemodel, svarer det lidt til, at man vælger en friskole for sine børn. Det er et valg, der koster lidt mere i engagement og penge, end hvis man vælger en almindelig sognekirke.

I en frikirke er det medlemmernes og brugernes eget valg at stå udenfor den kirkeordning, der er forordnet – og dermed også støttet – af staten. Derfor har en frikirke sin egen økonomi, som bestemmes år for år på kirkens årsmøde. Daglig drift, lønninger og kirkebygning er alt sammen på det budget, som en frikirkes medlemmer må blive enige om. Man betaler altså ikke kirkeskat eller et fast bidrag. Men de, der er tilsluttet kirken giver – regelmæssigt og efter evne – i forhold til de opgaver, som man i fællesskab er blevet enige om at påtage sig. Regnskaberne i en frikirke er åbne for alle, der er tilsluttet og man kan altid spørge ind til dem.
I Strandvejskirken undlader vi at sætte regler op for hinanden om, hvor meget og hvordan den enkelte skal yde til fællesskabet. Vi kender ikke til hverandres private forhold og forpligtelser – og ønsker frem for alt ikke at være et sted, man kun kan komme, hvis man har råd til det. – Men det er naturligvis nødvendigt, at alle – så vidt det er muligt – på en eller anden måde kaster sin del af ressourcer ind i fællesskabet. Det er det, der skaber en frikirkes daglige dynamik. Gaver til frikirken er fradragsberettigede – men det er også det eneste bidrag der ydes fra offentlig side.

Strandvejskirken har konto hos Jyske Bank Helsingør
Reg. nr. 6301 / Konto nr. 2005549

MobilePay nummer: 65888