Strandvejskirken samarbejder med en lang række kirker, både folke- og frikirker, både lokalt og på landsplan. En af de konkrete tiltag er bedeugen, hvor vi mødes på kryds og tværs af kirker og fællesskaber og beder sammen for vores land og lokalområde.
Bedeugen ligger altid i uge 2 og arrangeres nationalt af Evangelisk Alliance.

Du kan inde bedefolderen for 2022 her: Bedefolder-2022.pdf (evangeliskalliance.dk)

Arrangementerne i vores område er :
Mandag 10. Januar 2022, kl. 19.00 
Luthersk Mission, Kvistgård, Munkegårdsvej 51, 3490 Kvistgård (Bedetekst 1 & 2)

Tirsdag 11. Januar 2022, kl. 19.00 
Vestervang Kirke, Gurrevej 66, 3000 Helsingør (Bedetekst 3 & 4)

Onsdag 12. Januar 2022, kl. 19.00
Helsingør Vineyard – afholdes Rosenkildevej 35, 3000 Helsingør (Luthersk Missions lokaler) (Bedetekst 5 & 6)

Torsdag 13. Januar 2022, kl. 19.00 
Frelsens Hær, Strandgade 60, 3000 Helsingør (Bedetekst 7 & 8)