Det anslås, at to millioner børn i Ghana lever på gaden – enten som forældreløse, forladte eller med syge forældre. Father’s Home blev sat i verden for at give nogle af disse børn en fremtid. Foruden mad, en seng at sove i og medicin, får de kærlig omsorg, uddannelse og opholder sig i et kristent miljø.
Børn, som var overladt til sig selv, får på denne måde et værdigt liv med gode fremtidsmuligheder.

https://www.fathershome.dk/