Den sidste fredag i måneden er der åbent i Strandvejscaféen.
Caféen har eksisteret de sidste 15 år (tidligere under navnet Cafe 50+).
Med et arrangement en gang om måneden er det gennem årene blevet til mange gode eftermiddage med livsfortællinger, foredrag og sangarrangementer.
Vi mødes kl. 15.00 i caféen i Strandvejskirken med mulighed for at få en lille snak om livets mangfoldigheder over en kop kaffe.

Alle er velkomne.

Arrangementerne annonceres i dagspressen, på facebook og via programmer i Strandvejskirken – Kontakt os for nærmere information.

Fredag 26. oktober 2018

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale – –

Jeg er vokset op på en gård på Fyn, hvor mine forældre med deres grundtvigske livssyn og glæden ved sang og musik, og hvor vi børn alle skulle på højskole, har formet mig til den, jeg er i dag.

Jeg har været lærer på Fyn, i Jylland og her i Snekkersten, og undervist i dansk, musik, idræt, religion og billedkunst.
Det har været utroligt vigtigt for mig at gøre børnene fagligt stærke, men også at bibringe dem for mig væsentlige menneskelige værdier.

Det har været en stor berigelse for mig at opleve børnenes glæde ved at synge.
Højskolesangbogen rummer så mange sange skrevet af vores bedste forfattere og komponister, og er for mig en stor gave, som jeg gerne vil være med til at give videre.

Fredag d. 30 november 2018
Fredag 30. november 2018

Det sociale arbejde
Kirkens Korshærs formål er at arbejde for samfundets svageste. At være der for de mennesker, ingen andre vil tage sig af. Anette Lauritsen fortæller om det sociale arbejde. Anette Lauritsen er leder af herberget ”Stubben” i Helsingør

Frivillige og medarbejdere i Kirkens Korshær møder mennesket med tillid og yder omsorg. Vi forsøger hele tiden at udvikle os i takt med det omgivende samfund. Derfor er Kirkens Korshærs arbejde i dag meget mere varieret end tidligere.