Åndelig medvandring er ikke rådgivning i traditionel forstand. Hvis du har samtaler med en åndelig vejleder, så er der i højere grad tale om, at du har et menneske at følges med på din livsvandring. Dette menneske er ikke en nærtstående, en ven eller et familiemedlem. Din vejleder er en anden kristen, der tilbyder at følge dig i din livsvandring – med særligt fokus på din relation til Gud.

En åndelig vejleder er et menneske, der er vidne til dit liv. Det er et menneske, der vil kunne glæde sig med dig, når du glæder dig, og sørge med dig, når du sørger. Men samtidig er åndelig medvandring hverken sjælesorg eller terapi. Vejlederen er heller ikke et menneske, der skal besvare forskellige trosspørgsmål for dig eller løse dine problemer. Den åndelige vejleder tilbyder dig at kigge med i dit liv fra sidelinjen, med fokus på, hvordan Gud sætter spor i dit hverdagsliv – i en tro på at Helligånden virker med. Det kan være svært selv at få øje på Guds spor i livet, og derfor er det ofte en stor hjælp at have en åndelig medvandrer, der kan se tingene fra et fugleperspektiv og stille spørgsmål, der kan hjælpe dig med at dykke dybere ned i det, der tilsyneladende ’kun’ er almindelig hverdagsoplevelser.

Din egentlige vejleder er Gud, men din åndelige vejleder tilbyder dig sit følgeskab, sin opmærksomhed og sit nærvær, mens han eller hun altså er meget opmærksom på, hvordan Gud arbejder i dig og med dig. Din åndelige vejleder kan også hjælpe dig med at finde og sætte ord på, hvad du dybest set længes efter fra Gud.

Hvis du går til vejledning, vil du typisk møde din vejleder hver 6.-8. uge alt efter, hvad I aftaler. I tiden mellem jeres samtaler lever du dit liv og arbejder med de ting, som du har aftalt med din vejleder. Det vil typisk være én eller anden form for kristen meditation (f.eks. bibelmeditation), men det kan også sagtens være andet. Det er vigtigt at huske, når vi taler om vores gudsrelation, at menneskers måde at være sammen med Gud på er vidt forskellige.

Den eneste forudsætning for at gå til regelmæssig åndelig vejledning er en nysgerrighed og længsel i forhold til Gud. Vigtigt er det også, at du har mulighed for at afsætte tid til at arbejde med det, som du aftaler med din vejleder fra gang til gang – og at du har lyst til det.

Kontakt Strandvejskirkens præst for aftale: [email protected]