Når man søger medlemskab i en kirke som Strandvejskirken, er der ét spørgsmål, der stilles og det er:
Tror du på Jesus Kristus som Guds søn og din frelser, og vil du leve i denne menighed i kærlighed og ansvar overfor dine medmennesker?

Med denne formulering, angiver vi, at Strandvejskirken er et åbent fællesskab, hvor troen på Jesus Kristus som frelser – og en livsstil, der stemmer overens med den bekendelse – er eneste forudsætning for medlemsoptagelse. Det er en understregning af, at vi ikke er et dogmatisk fællesskab, hvor nogle ganske bestemte synspunkter om det ene eller andet i Bibelen binder os sammen. Vi er heller ikke et fællesskab, hvor vi nødvendigvis er enige i alle etiske spørgsmål. Det, der imidlertid er vigtigt for os er, at Jesus Kristus er vejviser for både den enkelte og fællesskabet og at han opfattes som vejen, sandheden og livet. Der er mange der deltager i aktiviteter og gudstjenester uden at de nødvendigvis definerer sig som medlemmer.

Hvis du overvejer medlemskab, holder vi jævnligt samtaler eller frokost hvor der informeres om kirken. Tag fat i kirkens præst, hvis du vil være med!